Tietosuojaseloste

Päivitetty 15.6.2023

Rekisterinpitäjä:
Tampereen Kameraseura r.y.
tampereenkameraseura@gmail.com
Y-tunnus: 2086551-1
Osoite: PL 218, 33101 Tampere

​Tämä tietosuojaseloste selvittää, miten käsittelemme henkilötietoja yhdistyksen asiakas- ja markkinointiviestinnässä.

Sinulla on oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden nojalla ja läpinäkyvällä tavalla. Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja periaatteita.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käytämme henkilötietoja yhdistyksen viestintään ja jäsenyyden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yhdistyksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

Yhdistyksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen jäsenet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilökohtaiset tiedot:

• Yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
• Tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot
• Mahdolliset luvat ja suostumukset
• Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):

• Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
• Yhdistyksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
• Verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja
• Oppaiden ja muun materiaalin tilaus- ja lataustiedot
• Evästeet

Käyttötiedoista analytiikan avulla päätellyt tiedot (johdetut tiedot):

• Kiinnostuksen kohteet

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä keräämällä tietoa istuntojen aikana tehdyistä toimenpiteistä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän, myynnin ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa yhdityksemme tai julkaisujemme asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan asiakastietorekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet

• Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot

• Yhdistyksen asiakasrekisteri

• Suomen Asiakastiedon päättäjärekisteristä, yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

Rekisterin suojauksen periaatteet

Säilytämme asiakkaidemme henkilötiedot ja muut asiakastiedot luottamuksellisina ja käytämme henkilötietoja vain erikseen asiakasrekisterin rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja muuten lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeellisia. Suojaamme asiakastietomme mahdollisimman tehokkaasti ja pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme. Henkilötietoja ja muita asiakastietoja käsittelevä jäsenemme on vaitiolovelvollinen työssään käsittelemistään tiedoista. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin, että yhdistys toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä sekä tietoturvakäytäntöjä.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yhdistyksen osoitteeseen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti

Katso kaikki tietosi

Voit pyytää tietoa kaikista sinua koskevista keräämistämme tiedoista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tampereenkameraseura@gmail.com